Image

Κοινωνική Προσφορά

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη(http://www.csrhellas.gr) και ως υπεύθυνος και ενεργός εταιρικός πολίτης, επιδιώκει οι δραστηριότητές της να βρίσκονται σε θετική και παραγωγική αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στο κοινωνικό σκέλος του τριπτύχου «οικονομία – περιβάλλον – κοινωνία», αναγνωρίζει την αξία που έχει η εκπλήρωση του κοινωνικού ρόλου της, με στόχο τη συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη και στην προαγωγή της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της περιοχής όπου βρίσκεται το διυλιστήριό της, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού χώρου. Αυτή η συνεισφορά στηρίζεται με συνέπεια και διαχρονικότητα στους εταιρικούς σκοπούς και αξίες της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και εκδηλώνεται με πολλαπλές δραστηριότητες.

 stadium    awardΠροσφορά στις τοπικές κοινωνίες

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συμμετέχει ενεργά και συστηματικά στην κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή των κοινωνιών στις οποίες επικεντρώνεται η παραγωγική δραστηριότητά της. Συνεισφέρει σε πρωτοβουλίες που προβάλλουν αυτές τις περιοχές και συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους και στοχεύει στην αναβάθμιση των σχέσεών της με τις τοπικές κοινωνίες, μέσω δημιουργικού διαλόγου, ώστε να αξιοποιούνται συνέργιες, που οδηγούν σε πολύ περισσότερο απτά αποτελέσματα από την απλή κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Στους όμορους προς το διυλιστήριο δήμους –Κορίνθου, Λουτρακίου, Αγίων Θεοδώρων, Σαρωνικού και Σολυγείας – παρέχει σταθερά και κάθε χρόνο:

·         οικονομική ενίσχυση για τη διοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών και αθλητικών εκδηλώσεων,

·         οικονομική στήριξη στο έργο διαφόρων συλλόγων της περιοχής,

·         υποστήριξη σε έργα κοινωνικής αλληλεγγύης,

·         συνδρομή στην αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού μέσω εκπαιδευτικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών,

·         οικονομική υποστήριξη σε έργα τοπικής υποδομής που έχουν κοινωνικές προεκτάσεις.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τοπικών πρωτοβουλιών περιλαμβάνουν:

-   Τις ετήσιες χρηματικές βοήθειες για την κάλυψη μέρους των δαπανών θέρμανσης σημαντικού αριθμού σχολείων και άλλων ιδρυμάτων της περιοχής, όπως και σε παρόμοιους αποδέκτες σε άλλες περιοχές της χώρας.

-  Τηνυλικοτεχνική ενίσχυση των δομών υγείας των κοντινών στο Δ/ριο περιοχών (Κόρινθος, Άγιοι Θεόδωροι κ.α.) μέσω συγκεκριμένων δωρεών.

-  Την κάλυψη του προγράμματος σίτισης των γερόντων των Κ.Α.Π.Η. των δήμων Κορινθίων και Αγίων Θεοδώρων.

briefing     concert

Ευρύτερη κοινωνική συνεισφορά

Βασικός στόχος της εταιρείας µας είναι προωθεί και να υποστηρίζει δράσεις που στοχεύουν στην ανακούφιση των λιγότερο προνομιούχων κοινωνικών ομάδων. Σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύει φορείς που έχουν να επιδείξουν σημαντικό και μακροχρόνιο έργο προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια έτσι και το 2013, όπου η οικονομική κρίση συνέχισε να πλήττει σημαντικά τον τόπο µας και τους συνανθρώπους µας, χορηγήθηκαν δωρεές σε οργανισμούς, ιδρύματα και φορείς που είχαν ως στόχο, μεταξύ άλλων, την ανακούφιση των οικογενειών και την εξασφάλιση των απαραίτητων προς το ζην. Έτσι, υποστηρίχτηκαν πολλές δράσεις κοινωνικής ωφέλειας, διετέθησαν τρόφιμα µέσω δημοτικών και εκκλησιαστικών αρχών σε άπορους, ενισχύθηκε το έργο φιλανθρωπικών οργανώσεων και ιδρυμάτων, υποστηρίχθηκαν δράσεις για την υγεία, ενώ χορηγήθηκαν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης στους όμορους Δήμους των διυλιστηριακών εγκαταστάσεων και σε επιλεγμένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα.

textsizePrintSend to Friend