γη
Προϊόντα & Υπηρεσίες

Ηλεκτρισμός

Η Motor Oil δραστηριοποιείται στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε όλους τους τομείς της Εμπορίας (Trading), της Παραγωγής και της Προμήθειας.

Η Motor Oil συμμετέχει με 35% ποσοστό στην Korinthos Power A.E., η οποία λειτουργεί μια μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 436,6 MW, η οποία είναι εγκατεστημένη σε εγκαταστάσεις δίπλα στο διυλιστήριο της εταιρείας στους Αγίους Θεοδώρους, Κορινθίας.

Τον Οκτώβριο του 2019, η Motor Oil απέκτησε το 85% ενός αιολικού έργου με εγκατεστημένη ισχύ 9,4MW και το Φεβρουάριο του 2020 ένα χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων τα οποία είναι εγκατεστημένα στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, με συνολική ισχύ 47MW. Επιπρόσθετα, η Motor Oil κατέχει άδεια ισχύος 300MW με την οποία λειτουργεί ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (ΦοΣΕ ΑΠΕ).

Στο τέλος του 2018, η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές στις ώστε να συμπεριλάβει και το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Ελλάδα, το οποίο έχει εξελιχθεί σε δραστηριότητα πλήρους κλίμακας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης.

Η Motor Oil είναι ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (European Energy Exchange – EEX), του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου Ενέργειας στην Ευρώπη, στο οποίο πραγματοποιούνται συναλλαγές παραγώγων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Δικαιωμάτων Εκπομπών καθώς και μέλος άλλων Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων (Italian Energy Market – Gestore del Mercato Elettrico, Joint Allocation Office (JAO), Coordinated Auction Office in South East Europe (SEE CAO)).

Λάδια μηχανής

Προϊόντα

Διαβάστε Περισσότερα