γη
Προϊόντα & Υπηρεσίες

Ηλεκτρισμός

Η Motor Oil δραστηριοποιείται στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε όλους τους τομείς της Παραγωγής , της Εμπορίας και της Προμήθειας.

Η Motor Oil συμμετέχει με 35% ποσοστό στην Korinthos Power A.E., η οποία λειτουργεί μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 436,6 MW, η οποία είναι εγκατεστημένη σε εγκαταστάσεις δίπλα στο διυλιστήριο της εταιρείας στους Αγίους Θεοδώρους, Κορινθίας.

Τον Οκτώβριο του 2019, η Motor Oil προχώρησε στην πρώτη επένδυσή της στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ , αποκτώντας το 85% αιολικού έργου με εγκατεστημένη ισχύ 9,4MW και το Φεβρουάριο του 2020 ολοκληρώθηκε η απόκτηση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων , εγκατεστημένα στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, με συνολική ισχύ 47MW. Ακολούθησαν επιπλέον επενδυτικές κινήσεις με κορυφαία την εξαγορά χαρτοφυλακίου αιολικών έργων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 220 MW και αδειών παραγωγής αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 650 MW .

Από τα τέλη του 2018, η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της συμπεριλάμβάνοντας το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Ελλάδα, το οποίο έχει εξελιχθεί σε δραστηριότητα πλήρους κλίμακας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης.

Η Motor Oil είναι ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (European Energy Exchange – EEX), του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου Ενέργειας στην Ευρώπη, στο οποίο πραγματοποιούνται συναλλαγές παραγώγων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Δικαιωμάτων Εκπομπών καθώς και μέλος άλλων Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων (Italian Energy Market – Gestore del Mercato Elettrico, Joint Allocation Office (JAO), Coordinated Auction Office in South East Europe (SEE CAO).

Επιπρόσθετα, η Motor Oil κατέχει άδεια ισχύος 300MW με την οποία λειτουργεί ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (ΦοΣΕ ΑΠΕ).

Το καλοκαίρι του 2021 δημιουργήθηκε η MORE ( Motor Oil Renewable Energy ) στην οποία μεταφέρθηκαν οι Non – Oil δραστηριότητες του Ομίλου μεταξύ των οποίων και ο κλάδος του Ηλεκτρισμού . Η MORE συμμετέχει σε ποσοστό 50% σε υπό κατασκευή μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο ισχύος 870 MW η οποία αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία το 2024 .

Λάδια μηχανής

Προϊόντα

Διαβάστε Περισσότερα