Εταιρεία

50 Χρόνια Motor Oil

Σημαντικοί Σταθμοί στην Εξέλιξη του Ομίλου Motor Oil

1972

Τα διυλιστήρια πετρελαίου της Motor Oil το 1972

Έναρξη λειτουργίας του διυλιστηρίου, το οποίο διαθέτει µονάδα διύλισης αργού πετρελαίου,
µονάδα παραγωγής βασικών λιπαντικών και προβλήτα.

1975

Τα διυλιστήρια πετρελαίου της Motor Oil το 1975

Κατασκευάζεται το Συγκρότηµα Ατµοσφαιρικής Απόσταξης, δυναµικότητας 100.000 βαρ./ηµέρα. Κατασκευάζονται δεξαµενές χωρητικότητας 1,5 εκατ. m3.

1978

Τα διυλιστήρια πετρελαίου της Motor Oil το 1978

Κατασκευή µονάδας Καταλυτικής Αναµόρφωσης για παραγωγή βενζινών.

1980

Τα διυλιστήρια πετρελαίου της Motor Oil το 1980

Εγκατάσταση µονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης (επεξεργασία µαζούτ σε προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας).

1984

Τα διυλιστήρια πετρελαίου της Motor Oil το 1984

Κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χρησιµοποιεί ως πρώτη ύλη αέριο καύσιµο.

1993

Πιστοποίηση Συστήµατος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9002, 1993

Πιστοποίηση Συστήµατος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9002, για όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

1996

Σύγχρονο συγκρότηµα γραφείων στο Μαρούσι 1996

Αγορά του 50% των µετοχών της εταιρείας από την Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco). Μεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών σε σύγχρονο συγκρότηµα γραφείων στο Μαρούσι.

2000

Τα διυλιστήρια πετρελαίου της Motor Oil το 2000

Κατασκευή νέων µονάδων και µετατροπή του Αναµορφωτή Νάφθας σε µονάδα συνεχούς αναγέννησης 103 οκτανίων για την παραγωγή καυσίµων σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Νέος θάλαµος Ελέγχου και εγκατάσταση Συστήµατος Κατανεµηµένου Ελέγχου. Πιστοποίηση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:1996.

2001

Τα διυλιστήρια πετρελαίου της Motor Oil το 2001

Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε δηµόσια εγγραφή και έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Αναβάθµιση της µονάδας κενού των λιπαντικών.

2002

Πρατήριο Καυσίμων Avin 2002

Εξαγορά του 100% της εταιρείας εµπορίας πετρελαιοειδών AVIN OIL.

2004

Σταθµός Φόρτωσης Βυτιοφόρων Οχηµάτων στο διυλιστήριο 2004

Έναρξη λειτουργίας του Σταθµού Φόρτωσης Βυτιοφόρων Οχηµάτων στο διυλιστήριο.

2005

Μονάδα Υδρογονοδιάσπασης (Hydrocracker) 2005

Έναρξη λειτουργίας της µονάδας Υδρογονοδιάσπασης (Hydrocracker), που δίνει τη δυνατότητα παραγωγής καθαρών καυσίµων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απόκτηση από τη Motor Oil Holdings S.A του ποσοστού που κατείχε η Aramco Overseas Company B.V στην εταιρεία.

2006

Χηµείο του διυλιστηρίου κατά ISO 17025:2005 το 2006

Πιστοποίηση του Χηµείου του διυλιστηρίου κατά ISO 17025:2005.

2007

Τα διυλιστήρια πετρελαίου της Motor Oil το βράδυ φωτισμένα το 2007

Εγγραφή της εταιρείας στο Ελληνικό Μητρώο του Κοινοτικού Συστήµατος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS (Eco Management Audit Scheme) και έκδοση της πρώτης ετήσιας Περιβαλλοντικής Δήλωσης, σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό EMAS ER 761/2001.

2008

Πιστοποίηση του Συστήµατος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας κατά OHSAS 18001:2007 το 2008

Πιστοποίηση του Συστήµατος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας κατά OHSAS 18001:2007.

2009

Βυτιοφόρο δίπλα απο αεροπλάνο το 2009

Αύξηση της συµµετοχής στην εταιρεία OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε. από 28,0% σε 92,06%.

2010

Πρατήριο καυσίμων Shell

Έναρξη λειτουργίας της νέας Μονάδας Απόσταξης Αργού, µε ικανότητα διύλισης 60.000 βαρελιών αργού/ηµέρα. Λειτουργία δύο νέων µονάδων Ανάκτησης Θείου, συνολικής δυναµικότητας παραγωγής 170 ΜΤ θείου/ηµέρα.
Ολοκλήρωση της εξαγοράς των εταιρειών SHELL HELLAS A.E. και SHELL GAS A.E.B.E.Υ., καθώς και της απόκτησης του 49% της εµπορίας αεροπορικών καυσίµων.

2011

Αεριοστρόβιλος στο συγκρότηµα συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ατµού του διυλιστηρίου, του οποίου η συνολική ισχύς φτάνει τα 85MW το 2011

Ολοκλήρωση της κατασκευής του 5ου αεριοστρόβιλου στο συγκρότηµα συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ατµού του διυλιστηρίου, του οποίου η συνολική ισχύς φτάνει τα 85MW.

2014

Λάδια που περνάνε μπροστά απο μηχανή Lpc 2014

Εξαγορά του 100% της εταιρείας πετρελαιοειδών CYCLON Α.Β.Ε.Ε.

2017

Τα διυλιστήρια πετρελαίου της Motor Oil το 2017

Επαναπιστοποίηση του Ενιαίου Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το νέο πρότυπο ISO 9001:2015, του Συστήµατος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το νέο ISO 14001:2015 και του Συστήµατος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας σύµφωνα µε το OHSAS 18001:2007. Πιστοποίηση του διυλιστηρίου της Motor Oil κατά ISO 50001:2011 που αφορά στην ενεργειακή διαχείριση και κατά ISO 18788:2015 που αφορά στην ασφάλεια (security).

2018

Κτήριο της nrg 2018

Απόκτηση του 90% της εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Rebranding της AVINOIL. Είσοδος στην σερβική λιανική αγορά εμπορίας πετρελαιοειδών μέσω της θυγατρικής της Coral, Coral SRB d.o.o Beograd.

2019

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 2019

Είσοδος του Ομίλου Motor Oil στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω της θυγατρικής TEFORTO HOLDINGS LTD. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο Διυλιστήριο.

2020

Έναρξη κατασκευής νέου συγκροτήματος κατεργασίας Νάφθας. Αύξηση δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής Υδρογόνου του Διυλιστηρίου. Έναρξη του έργου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

2021

Ίδρυση εταιρείας MORE (Motor Oil Renewable Energy).
Έναρξη κατασκευής Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο το Φυσικό Αέριο, στην Κομοτηνή σε συνεργασία με τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Ολοκλήρωση κατασκευής της νέας προβλήτας στο Διυλιστήριο.
Εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στο Διυλιστήριο.
Η nrg κάνει το ταξίδι της ηλεκτροκίνησης πραγματικότητα με την ανάπτυξη εκτενούς δικτύου ταχυφορτιστών (incharge) σε όλη την χώρα.
Είσοδος στην κροατική λιανική αγορά εμπορίας πετρελαιοειδών, με εξαγορά της APIOS D.O.O από την Coral AE και της Βορείου Μακεδονίας, μέσω της θυγατρικής της Coral, Coral Fuels DOOEL Skopje.

2022

Η Motor Oil και η ΔΕΗ Α.Ε υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης για την υλοποίηση έργων στον τομέα του πράσινου Υδρογόνου.

Εξαγορά του 29,87% των μετοχών του Ομίλου Ελλάκτωρ. Ο Όμιλος Motor Oil γίνεται ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας από ΑΠΕ. Παράλληλα, η MORE θα διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, περισσότερο από 2,2 GW.

Απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ΕΛΙΝ VERD, για επενδύσεις και δραστηριοποίηση στον τομέα των ανανεώσιμων και εναλλακτικών καυσίμων και της κυκλικής οικονομίας.

Η nrg προχώρησε στην εξαγορά του 60% της εταιρείας Automotive Solutions, στο χώρο του e-mobility και της βιώσιμης μικροκινητικότητας.

1972 1972
1975 1975
1978 1978
1980 1980
1984 1984
1993 1993
1996 1996
2000 2000
2001 2001
2002 2002
2004 2004
2005 2005
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2014 2014
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022