Τα διυληστήρια της Motor Oil το βράδυ φωτισμένο
Εταιρεία

Οργανωτική Δομή

Διοικητικό Συμβούλιο & Διευθυντικά Στελέχη

People
Πρόεδρος Δ.Σ.

Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης

Γεννήθηκε το 1933. Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων εντάχθηκε στη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού από όπου αποστρατεύτηκε με το βαθμό του επιτίμου υποναυάρχου. Ο κ. Β. Ι. Βαρδινογιάννης είναι εκ των ιδρυτών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 1972. Εκτός από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., ο κ. Β. Ι. Βαρδινογιάννης έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης

Γεννήθηκε το 1962. Σπούδασε Οικονομικά στο VASSAR COLLEGE. Το 2005 εξελέγη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα. Από τον Ιανουάριο του 2021 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Κοσμαδάκης

Γεννήθηκε το 1952. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εργάζεται στην ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. από το 1978, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Εμπορίας και Εφοδιασμού από το 1998 μέχρι το 2018, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 1998 και εκ των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων από το 2005. Επιπλέον, ο κ. Ι. Κοσμαδάκης είναι μέλος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας.

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Πέτρος Τζαννετάκης

Γεννήθηκε το 1955. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Surrey και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές του με θέμα τα Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο του Sussex. Εργάζεται στην ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. από το 1986 σε διάφορες επιτελικές θέσεις: Οικονομικός Διευθυντής (1991-1998), Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Οικονομικών (1998-2005), Γενικός Διευθυντής Οικονομικών (2005-2023). Ο κ. Τζαννετάκης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 1998 και εκ των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας από το 2005. Επιπλέον, ο κ. Τζαννετάκης είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας από το 2023.

Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης

Γεννήθηκε το 1977. Έχει αναπτύξει μακροχρόνια και πολυσχιδή επιχειρηματική δραστηριότητα και διαθέτει σημαντική εμπειρία συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους επιμέρους κλάδους όπως της αναψυχής, του τουρισμού, της τεχνολογίας και των επενδύσεων. Διετέλεσε στο παρελθόν μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας από το 2005 μέχρι το 2018 και εξελέγη εκ νέου μέλος του Δ.Σ. τον Ιούνιο 2022.

Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Γεώργιος Αλεξανδρίδης

Γεννήθηκε το 1930. Σπούδασε Οικονομικά στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Υπήρξε μέλος της ανώτατης διοικητικής στελεχιακής ομάδας της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. επί σειρά ετών και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από συστάσεως της Εταιρείας.

Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Νίκη Στουφή

Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος του Northeastern University, Βοστώνης, και του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Ζυρίχης (ETH), με ειδίκευση στην Οργάνωση Παραγωγής. Εργάζεται από το 1990 σε εταιρείες του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε σε διάφορες θέσεις που άπτονται θεμάτων οργάνωσης και ανάπτυξης (business development). Είναι μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ.

Παναγιώτης Κωνσταντάρας

Γεννήθηκε το 1950. Είναι κάτοχος πτυχίου Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) από το London School of Economics (Λονδίνο, ΗΒ). Από το 1978 μέχρι το 2011 εργάστηκε στην Citibank Ελλάδος όπου επί σειράν ετών διετέλεσε διευθυντής Ναυτιλιακού τμήματος Πειραιά της Τράπεζας. Από τον Ιούνιο 2018 είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) πιστωτικών ιδρυμάτων.

Μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ.

Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη

Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MBA από το City University Business School του Λονδίνου. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 25 ετών. Διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και προγενέστερα Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. Ήταν επίσης Εταίρος (Partner) στη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Ernst & Young (EY) στο τμήμα χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπου και είχε την εποπτεία του κλάδου ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη. Τη δεκαετία 2001-2010 εργάστηκε ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλους τραπεζικούς οίκους -BNP Paribas, Deutsche Bank και Eurobank- στο Corporate και στο Investment Banking στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξεκίνησε την καριέρα της στο Λονδίνο, εργαζόμενη στην Texaco στην ανάπτυξη επενδύσεων στον πετρελαϊκό τομέα στην περιοχή της Κασπίας. Έχει επίσης διατελέσει μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ) και του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Εξελέγη μέλος Δ.Σ. τον Ιούνιο 2021 και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, είναι Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ και μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε.

Μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ.

Δημήτρης- Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις

Γεννήθηκε το 1963. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Stevens Institute of Technology (New Jersey, ΗΠΑ) και κάτοχος MBA από το London Business School (Λονδίνο, ΗΒ). Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 32 ετών το μεγαλύτερο μέρος της οποίας με πολυεθνικούς Ομίλους εταιρειών εκτός Ελλάδος. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της LITASCO S.A. (2018-2020) και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της EIGER SHIPPING (2017-2020). Αμφότερες οι εταιρείες εδρεύουν στη Γενεύη (Ελβετία) και ανήκουν στον Όμιλο PJSC LUKOIL. Διετέλεσε Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Εμπορίας της PJSC LUKOIL (2011-2018) και Γενικός Διευθυντής της BP IST (2004-2011) με αρμοδιότητα τις εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου BP PLC στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Την περίοδο 1999-2004 ήταν Γενικός Διευθυντής της CARGILL PETROLEUM S.A. υπεύθυνος για την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Την δεκαετία 1990-1999 εργάστηκε σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό κλάδο με έδρα στην Ουκρανία και στην Βουλγαρία. Από τον Ιούνιο 2021 είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Επιπρόσθετα είναι Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της εταιρείας SEA TANK TERMINAL ANTWERP NV η οποία εδρεύει στο Βέλγιο και δραστηριοποιείται στον κλάδο παροχής τελωνειακών υπηρεσιών & logistics προϊόντων πετρελαίου.

Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου

Μιχαήλ-Ματθαίος Στειακάκης

Γεννήθηκε το 1955. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μ. Στειακάκης εργάζεται στην ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. από το 1982, διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Διυλιστηρίου από το 2000 μέχρι το 2006 και από το 2006 κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή του Διυλιστηρίου. Επιπλέον, ο κ. Μ. Στειακάκης είναι μέλος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας.

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών

Μάνος Χρηστέας

Γεννήθηκε το 1965. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), κάτοχος ΜΒΑ από το Cass Business School (City University, London) και απόφοιτος του INSEAD. Πριν την πρόσληψή του από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., ο κ. Χρηστέας διέθετε 30ετή εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε γνωστές ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Ο κ. Χρηστέας εργάζεται στην Εταιρεία από το Δεκέμβριο του 2020 αρχικά στη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Εμπορικών Θυγατρικών και από τον Οκτώβριο 2023 στη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού

Θεοφάνης Βουτσαράς

Γεννήθηκε το 1963. Είναι απόφοιτος του Boston College (USA) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) του London School of Economics (UK) με εξειδίκευση σε Βιομηχανικές Σχέσεις & Διοίκηση Προσωπικού. Διαθέτει 30ετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις (Τραπεζικός Τομέας, Κατασκευαστικός τομέας). Εργάζεται στην Motor Oil από το 2010.

Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής

Γεώργιος Τριανταφύλλου

Γεννήθηκε το 1982. Έχει διπλό πτυχίο Οικονομικών και Ιστορίας από το Brandeis University και είναι κάτοχος ΜΒΑ από το MIT Sloan School of Management. Πριν ενταχθεί στην Εταιρεία, εργάστηκε για 13 χρόνια στον τομέα Επενδυτικής Στρατηγικής της Goldman Sachs στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, εστιάζοντας στον τομέα της ενέργειας, ενώ διετέλεσε επικεφαλής της τραπέζης για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εργάζεται στην Εταιρεία από τον Ιούλιο 2021.

Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής

Νίκος Γιαννακάκης

Γεννήθηκε το 1971. Είναι Πτυχιούχος του Φυσικού τμήματος, κάτοχος Μεταπτυχιακού (MSc) στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων, και απόφοιτος του International Institute for Management Development – IMD (Lausanne, Switzerland). Διαθέτει 15ετή διεθνή εμπειρία σε θέσεις Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή Πληροφορικής σε διακεκριμένους Πολυεθνικούς Ομίλους. Βραβεύθηκε ως ένας από τους 100 κορυφαίους Chief Information Officers για το 2019. Εργάζεται στην Εταιρεία από το Νοέμβριο 2019.

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Εμπορικών Θυγατρικών

Λουκάς Τριπελόπουλος

Γεννήθηκε το 1974. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), κάτοχος ΜSc από το University of Stirling (Stirling, Scotland) και κάτοχος επαγγελματικού τίτλου του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Διαθέτει 25ετή εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τόσο στον τομέα της διύλισης όσο και σε εκείνον της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων. Εργάζεται στον Όμιλο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ από τον Δεκέμβριο 1999.

Γενικός Διευθυντής Εμπορικών Θυγατρικών

Ιωάννης Καλογήρου

Γεννήθηκε το 1965. Σπούδασε Business (MSc) στο University of New Haven (USA) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MBA) στο Marketing. Εργάζεται στην Motor Oil από τον Ιούνιο 2022.  Διαθέτει 30ετή διευθυντική εμπειρία σε διακεκριμένες πολυεθνικές εταιρείες. Έχει βαθιά γνώση του καταναλωτή και των brands σε μια σειρά από κατηγορίες και αγορές ανά τον κόσμο.

Νομικός Σύμβουλος & Γραμματέας Δ.Σ.

Γιώργος Ι. Προυσανίδης

Γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού (LLM) από το Columbia Law School. Εργάζεται στην εταιρεία από το 1990.

Γενικός Διευθυντής Waste Management Businesses

Δημήτρης Κονταξής

Ο Δημήτρης Κονταξής διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, της ανακύκλωσης και της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο Δημήτρης Κονταξής εργάζεται επί σειρά ετών στον κλάδο της ενέργειας και του περιβάλλοντος με  εξειδίκευση στον τομέα των πετρελαιοειδών.  Έχει διατελέσει από το 2017 έως το 2022 πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης στην Ελλάδα,(ΣΕΠΑΝ).  Είναι Γενικός Διευθυντής του τομέα Waste Management της Motor Oil και αντιπρόεδρος του ΣΕΕΠΕ -του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Έχει σπουδάσει Χημικός Μηχανικός και Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης στο Άμχερστ.

Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα
Το φωτισμένο διυλιστήριο πετρελαίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας

Διυλιστήριο

Διαβάστε Περισσότερα