2 εργαζόμενοι περπατάνε στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων της Motor Oil
Εταιρεία

Υγεία και Ασφάλεια

Η συνεχής βελτίωση στην Υγεία και την Ασφάλεια, αποτελεί πρωταρχική και διαχρονική µας δέσμευση

Η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία και η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου αποτελεί για εμάς ηθική υποχρέωση και επιχειρηματική αναγκαιότητα που ξεφεύγει από τα στενά όρια μιας απλής νομικής υποχρέωσης. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να παίρνουμε μέτρα και να υλοποιούμε έργα και προγράμματα, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι μόνιμοι στόχοι μας για Υγεία και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας, οι οποίοι διατυπώνονται ως εξής:

Μείωση, στο ελάχιστο δυνατό, της πιθανότητας εκδήλωσης μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος.
Μηδενικός αριθμός εργατικών ατυχημάτων – «Goal Zero – Μηδέν Ατυχήματα».
Δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας με παρουσιάσεις σχετικού υλικού στο σύνολο του προσωπικού.
Ενεργή συμμετοχή όλων για την εξεύρεση αποδεκτών και αποτελεσματικών λύσεων για την προστασία και την ασφάλεια, αλλά και τη δημιουργία κανονισμών, αναγνώριση κινδύνων και αξιολόγηση επικινδυνότητας.
Συνεχής έλεγχος και ποιοτική αναβάθμιση του εξοπλισμού, προκειμένου να επιτυγχάνεται βελτίωση των συνθηκών για ασφαλή εκτέλεση της εργασίας.
Αποτελεσματική προστασία των ανθρώπων (του προσωπικού μας, του προσωπικού των εργολάβων, των περιοίκων, των συνεργατών και επισκεπτών μας), καθώς και του περιβάλλοντος και των εγκαταστάσεών μας, από τους κινδύνους οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν από τη δραστηριότητα της εταιρείας.
Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και ενημέρωση σε θέματα υγείας και ασφάλειας, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
Πλήρης εναρμόνιση με τις νομοθετικές απαιτήσεις.
Ανοικτή επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
Άντρας κρατάει Tablet

Πιστοποιήσεις

Διαβάστε Περισσότερα