Αγοράκι και Κοριτσάκι γράφουν στον πίνακα
Περιβάλλον & Κοινωνία

ESG και Βιωσιμότητα

Μήνυμα από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

Το 2020 ήταν μια χρονιά πρωτόγνωρων προκλήσεων για όλους.

Η πανδημία του κορονοϊού ήρθε και ανέτρεψε διεθνώς τα δεδομένα. Η παγκόσμια και εγχώρια οικονομία δέχθηκαν πρωτοφανείς πιέσεις. Χρειάστηκε να συνδιαμορφώσουμε με μεγάλη ταχύτητα μια νέα πραγματικότητα.

Ειδικότερα στον δικό μας κλάδο οι κλυδωνισμοί ήταν ισχυροί. Είναι χαρακτηριστικό, ότι η εγχώρια ζήτηση προϊόντων πετρελαίου υποχώρησε στα ιστορικά χαμηλά των τελευταίων 25 ετών. Σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος Motor Oil αντιμετώπισε τις δυσκολίες, ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις και διατήρησε την εδραιωμένη θέση του.

Σε αυτήν την συγκυρία, βάλαμε τους ανθρώπους μας ως απόλυτη προτεραιότητα, διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλειά τους. Παραμείναμε δίπλα στους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους πελάτες μας. Βρεθήκαμε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες.

Ανταποκριθήκαμε, ταυτόχρονα, από την πρώτη στιγμή, στις ανάγκες της χώρας μας, συμβάλλοντας, αφενός, στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και υλικά σύγχρονης τεχνολογίας και, αφετέρου, συνεισφέροντας στην καθημερινότητα των ανθρώπων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της πανδημίας, το νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, διασφαλίσαμε την αδιάκοπη λειτουργία του παραγωγικού κυκλώματος και του εφοδιασμού της αγοράς.

Μέσα σ’ αυτό το δύσκολο περιβάλλον δεν σταματήσαμε ποτέ να σχεδιάζουμε το μέλλον που οραματιζόμαστε και προς αυτήν την κατεύθυνση να υλοποιούμε μια σειρά επενδύσεων.

Ειδικότερα στο διυλιστήριο, μια σειρά νέων έργων, όπως το νέο συγκρότημα της νάφθας που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2022, στοχεύουν στην βελτίωση της αποδοτικότητας και την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του.

Παράλληλα επενδύουμε δυναμικά σε τομείς του ευρύτερου ενεργειακού κλάδου. Αναπτύσσουμε ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο συνεχώς διευρύνεται. Προχωράμε σε μια σειρά επενδύσεων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας στην προμήθεια ηλεκτρισμού και την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής εξοικονόμησης. Στον τομέα του φυσικού αερίου σχεδιάζουμε την κατασκευή μιας πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU), που θα συμβάλει στην ενίσχυση του ελληνικού δικτύου φυσικού αερίου.

Η ενεργειακή μετάβαση του Όμιλου Motor Oil έχει ήδη ξεκινήσει. Με τον σχεδιασμό μας, κάνουμε σταθερά βήματα προς ένα βιώσιμο αύριο για όλους

Με την εταιρεία LPC έχουμε, εδώ και χρόνια, ενεργή δραστηριότητα στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Θα αξιοποιήσουμε αυτήν την εμπειρία και σε άλλους τομείς, όπως αυτός της παραγωγής βιοκαυσίμων και της αποθήκευσης, μεταφοράς και ανεφοδιασμού υδρογόνου.

Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις 10 αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ενσωματώνοντας τες στην στρατηγική και την επιχειρησιακή δραστηριότητά μας.

Με υπευθυνότητα και συνέπεια χαράζουμε την στρατηγική μας αποσκοπώντας στην επίτευξη τριών παράλληλων στόχων: να παραμείνει η Motor Oil ηγέτιδα εταιρεία στον ενεργειακό κλάδο στην Ελλάδα και τον διεθνή χώρο, να οδηγήσει τη μετάβαση σε νέες μορφές ενέργειας και να πετύχει τα παραπάνω με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο, συνεχίζοντας να επιδεικνύει περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία.

Η ενεργειακή μετάβαση του Όμιλου Motor Oil έχει ήδη ξεκινήσει. Με τον σχεδιασμό μας, κάνουμε σταθερά βήματα προς ένα βιώσιμο αύριο για όλους.

Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος

Μήνυμα από την επικεφαλής ESG, Βιωσιμότητας και Κλιματικής Αλλαγής

Η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας στον Όμιλο Motor Oil. Έχουμε δεσμευτεί να λειτουργούμε με υπευθυνότητα και να δημιουργούμε κοινή αξία για τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και ολόκληρη την κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε αναπτύξει μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, βασισμένης στις αρχές ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση), που περιέχει τόσο βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους, όσο και μακροπρόθεσμους στόχους. Η στρατηγική μας είναι διαμορφωμένη με τέτοιον τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η σταδιακή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η αύξηση της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα και ταυτόχρονα η ελαχιστοποίηση κατανάλωσης νερού, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός μέλλοντος μηδενικών εκπομπών.

Οι αξίες και οι δεσμεύσεις μας απέναντι στη βιώσιμη ανάπτυξη συμβαδίζουν με τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της Συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος μας είναι η δημιουργία αξίας για τους επενδυτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και αναπτύσσοντας σχέδια δράσης με θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, την κοινωνία, και την οικονομία.

Η βιωσιμότητα είναι ενσωματωμένη στο στρατηγικό μας πλάνο και υλοποιείται σταδιακά, μέσω συστηματικού σχεδιασμού. Τη φετινή χρονιά επικεντρωθήκαμε στην αναβάθμιση των δραστηριοτήτων του διυλιστηρίου εστιάζοντας στην ψηφιοποίησή του, στην βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης και στην περεταίρω μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης, συνεχίσαμε να επενδύουμε στην ηλεκτροκίνηση, εγκαθιστώντας νέα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και καινοτόμες τεχνολογίες, δημιουργώντας σταδιακά τα «Πρατήρια του μέλλοντος» με στόχο τη δημιουργία μιας νέας εμπειρίας πελατών.

Ακόμη, επενδύσαμε στην ενέργεια, το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το 2020, ο Όμιλος Motor Oil συνέχισε την επέκτασή του στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ολοκλήρωσε το έτος με συνολικό χαρτοφυλάκιο 123 MW και μακροπρόθεσμο στόχο να ξεπεράσει το 1 GW.

Επιπρόσθετα, σχεδιάσαμε την κατασκευή μιας πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) για να εξασφαλίσουμε καθαρότερη διαφοροποίηση της ενέργειας. Τέλος, αξιολογήσαμε τις δυνατότητες παραγωγής ανανεώσιμων και εναλλακτικών καυσίμων, όπως βιοκαυσίμων και υδρογόνου, καθώς και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας μέσω της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της βιώσιμης στρατηγικής του, ο Όμιλος προχώρησε το 2020 σε περιβαλλοντικές επενδύσεις κόστους άνω των 116 εκ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έφτασαν τα 95 εκ. ευρώ με ισχυρή δέσμευση για καλύτερη ενεργειακή απόδοση και μείωση εκπομπών CO2.

Στον Όμιλο Motor Oil είμαστε περήφανοι για όσα έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής, αλλά αναγνωρίζουμε την ανάγκη για περαιτέρω δράση. Συνεπώς, μένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη του στόχου μας για απανθρακοποίηση, υποστηρίζοντας ενεργά τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε την προσπάθεια για βελτίωση της επίδοσής μας όσον αφορά τα κριτήρια ESG και τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης. Αναγνωρίζουμε πως με αυτόν τον τρόπο θα συνεισφέρουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος Motor Oil θα συνεχίσει να εφαρμόζει τη στρατηγική βιωσιμότητάς του με υπευθυνότητα, πετυχαίνοντας τους στόχους που θέτει και βελτιώνοντας όλους τους τομείς δράσης του, επιδιώκοντας τη μετάβαση της διύλισης σε ένα κλιματικά ουδέτερο αύριο και δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Έλενα Αθουσσάκη
Επικεφαλής ESG, Βιωσιμότητας και Κλιματικής Αλλαγής

Οι δράσεις που υποστηρίξαμε ακολουθούν τους εξής βασικούς άξονες:

Τέχνες και Πολιτισμός
Παιδεία και Καινοτομία
Γη και Θάλασσα
Τοπικές Κοινότητες & Κοινωνία
Simple Image

Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας


Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2016

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2015

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2013

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2012

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2011

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2010

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2009

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2008

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2007

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2006

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2005

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2004

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2003

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2002

PDF
Κατεβάστε το αρχείο
Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαβάστε Περισσότερα