Αίτημα Κοινωνικής Συνεισφοράς
Περιβάλλον & Κοινωνία

Αίτημα Κοινωνικής Συνεισφοράς

Φόρμα Κοινωνικής Συνεισφοράς

Ο Όμιλος Motor Oil έχει θεσπίσει πολιτική κοινωνικής συνεισφοράς τοπικών κοινωνιών, ιδρυμάτων και φορέων. Τα αιτήματα συνεισφοράς μπορούν να είναι δωρεές, χορηγίες ή κοινωνικά προγράμματα. Η συμπλήρωση της φόρμας είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση οποιασδήποτε αίτησης.

1. Γενικές Πληροφορίες Φορέα

2. Υπεύθυνος Επικοινωνίας

3. Στοιχεία υποβληθείσας πρότασης

Για ποια εταιρεία του Ομίλου υποβάλλεται το αίτημα σας;

Τι είδος κοινωνικής συνεισφοράς είναι;

Τέσσερις τομείς κοινωνικής συνεισφοράς Motor Oil

Ο Όμιλος Motor Oil υποστηρίζει πρωτοβουλίες κοινωνικής συνεισφοράς που απευθύνονται στις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνία και θεωρούνται επωφελείς στους ακόλουθους τέσσερις (4) τομείς:

4. Περιγραφή Πρότασης

Πατήστε εδώ για να ανεβάσετε τα αρχεία σας Μπορείτε να ανεβάσετε έως 5 αρχεία
(pdf/jpg)
Διυλιστήρια πετρελαίου το βράδυ φωτισμένα

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Διαβάστε Περισσότερα