Γράφημα μετοχών
Ενημέρωση Επενδυτών

Μετοχική Σύνθεση

Υφιστάμενη μετοχική σύνθεση
Petroventure Holdings Limited 40,00%
Motor Oil Holdings Ltd* 0,97%
Ίδιες μετοχές 2,26%
Επενδυτικό Κοινό 56,77%

* Η Motor Oil Holdings Ltd είναι ελέγχων μέτοχος της Petroventure Holdings Limited

Files

Υποχρεώσεις Γνωστοποίησης σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Φόρμα Γνωστοποίησης Νόμου 3556/2007

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

PDF
Κατεβάστε το αρχείο

Διαδικασία Επικοινωνίας με Μετόχους

PDF
Κατεβάστε το αρχείο
Γράφημα μετοχών

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου

Διαβάστε Περισσότερα