Γράφημα μετοχών
Ενημέρωση Επενδυτών

Μετοχική Σύνθεση

Υφιστάμενη μετοχική σύνθεση
Petroventure Holdings Limited 40,00%
Motor Oil Holdings Ltd* 0,36%
Doson Investments Company 5,47%
Ίδιες μετοχές 0,40%
Επενδυτικό Κοινό 53,77%

* Η Motor Oil Holdings Ltd είναι ελέγχων μέτοχος της Petroventure Holdings Limited

Files

Υποχρεώσεις Γνωστοποίησης σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007

74,9 kb
Κατεβάστε το αρχείο

Φόρμα Γνωστοποίησης Νόμου 3556/2007

106,2 kb
Κατεβάστε το αρχείο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

59,9 kb
Κατεβάστε το αρχείο
Γράφημα μετοχών

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου

Διαβάστε Περισσότερα