Νέα

18/10/2019

Είσοδος της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει την είσοδό της στον κλ...

5/8/2019

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2019Η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσε...

31/7/2019

Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Ανακοίνωση Επιχειρηματικών ΕξελίξεωνΣε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 31ης ...

20/6/2019

Πληρωμή Υπολοίπου Μερίσματος χρήσης 2018


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γ...

14/6/2019

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα


Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτ...

30/5/2019

Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβού...

Περισσότερα...

Τιμή μετοχής

Τελευταία τιμή, € 21,1
Ημέρα/Ώρα 18/10, 17:32
Προηγούμενο κλείσιμο, € 21,10
Μεταβολή, % 0,48
Περισσότερα...

Τιμές προϊόντων

Εταιρικές εκδόσεις

Θυγατρικές

Avin Oil Coral Coral GAS
textsizePrintSend to Friend