15 Μαρ 2024
λεπτά ανάγνωση

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2024

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της με βάση τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2024, το οποίο έχει ως εξής:

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2023: Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2023 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης 3 Απριλίου 2024.

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών: μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 στις 17:30 τοπική ώρα.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024.

Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2023: Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 (δηλαδή μετά την 21η Ιουνίου 2024 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ LARGE CAP, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται).

Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2023: Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Πέμπτης 27 Ιουνίου 2024 (record date).

Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2023: Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024.

Μαρούσι, 15 Μαρτίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο