Νέα

27/2/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014


Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πλ...

3/12/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014


Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 4.1.3....

11/11/2014

Ημερομηνία Δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2014


 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχ...

7/11/2014

Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και...

17/10/2014

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Προτείνων), ...

23/9/2014

Παρέλευση πεναταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2008


Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η πενταετής προθεσ...

Περισσότερα...

Τιμή μετοχής

Τελευταία τιμή, € 7,25
Ημέρα/Ώρα 04/03, 18:47
Προηγούμενο κλείσιμο, € 7,25
Μεταβολή, % -4,61
Περισσότερα...

Τιμές προϊόντων

Εταιρικές εκδόσεις

Θυγατρικές

Avin Oil Coral Coral GAS
textsizePrintSend to Friend