Νέα

7/8/2017

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ εξαμήνου 2017

Η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικ...

19/6/2017

Πληρωμή Υπολοίπου Μερίσματος για τη Χρήση 2016


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γ...

16/6/2017

Λήξη προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ό...

9/6/2017

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 7ης Ιουνίου 2017 για Αγορά Ιδίων Μετοχών


Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ό...

9/6/2017

Συγκρότηση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα


Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτ...

9/6/2017

Αποτελέσματα ψηφοφορίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2017


Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστ...

Περισσότερα...

Τιμή μετοχής

Τελευταία τιμή, € 19,06
Ημέρα/Ώρα 16/08, 17:56
Προηγούμενο κλείσιμο, € 19,06
Μεταβολή, % 0,05
Περισσότερα...

Τιμές προϊόντων

Εταιρικές εκδόσεις

Θυγατρικές

Avin Oil Coral Coral GAS
textsizePrintSend to Friend