Νέα

4/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. («ΜΟΕ») ανακο...

15/9/2017

Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2011


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η πενταετής προθεσ...

23/8/2017

Ανακοίνωση αναφορικά με μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί ό...

21/8/2017

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας στο πλαίσιο του Ν. 3556 / 2007


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί ό...

7/8/2017

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ εξαμήνου 2017

Η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικ...

19/6/2017

Πληρωμή Υπολοίπου Μερίσματος για τη Χρήση 2016


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γ...

Περισσότερα...

Τιμή μετοχής

Τελευταία τιμή, € 19,39
Ημέρα/Ώρα 20/10, 17:59
Προηγούμενο κλείσιμο, € 19,39
Μεταβολή, % 0,73
Περισσότερα...

Τιμές προϊόντων

Εταιρικές εκδόσεις

Θυγατρικές

Avin Oil Coral Coral GAS
textsizePrintSend to Friend