Νέα

21/6/2018

Ρυθμιζόμενη πληροφορία: Ανακοίνωση επιχειρηματικών εξελίξεων


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την...

18/6/2018

Πληρωμή Υπολοίπου Μερίσματος χρήσης 2017


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γ...

12/6/2018

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 6ης Ιουνίου 2018 για Αγορά Ιδίων Μετοχών


Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ό...

8/6/2018

Συγκρότηση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα


Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτ...

8/6/2018

Αποτελέσματα ψηφοφορίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2018


Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστ...

7/6/2018

Πρόωρη λήξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσ...

Περισσότερα...

Τιμή μετοχής

Τελευταία τιμή, € 17,82
Ημέρα/Ώρα 20/07, 17:51
Προηγούμενο κλείσιμο, € 17,82
Μεταβολή, % -1
Περισσότερα...

Τιμές προϊόντων

Εταιρικές εκδόσεις

Θυγατρικές

Avin Oil Coral Coral GAS
textsizePrintSend to Friend