Νέα

15/9/2016

Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2010


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η πενταετής προθεσ...

12/8/2016

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ εξαμήνου 2016


Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα ο...

27/6/2016

Ανακοίνωση επιχειρηματικών εξελίξεων


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η εταιρεία MV Upst...

21/6/2016

Πληρωμή Υπολοίπου Μερίσματος για τη Χρήση 2015


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.  ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική ...

13/6/2016

Συγκρότηση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα


 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.200...

13/6/2016

Αποτελέσματα ψηφοφορίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2016


Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστ...

Περισσότερα...

Τιμή μετοχής

Τελευταία τιμή, € 10,06
Ημέρα/Ώρα 27/09, 18:30
Προηγούμενο κλείσιμο, € 9,98
Μεταβολή, % 0,6
Περισσότερα...

Τιμές προϊόντων

Εταιρικές εκδόσεις

Θυγατρικές

Avin Oil Coral Coral GAS
textsizePrintSend to Friend