Νέα

27/3/2014

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών απο την Μότορ Όϊλ (Ελλάς)


Στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών η οποία πραγματ...

17/3/2014

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2014


Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της με βάση τον Κανονισμό της “...

8/11/2013

Ημερομηνία δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιόδου 1.1.2013-30.9.2013


Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πλη...

21/10/2013

Πληρωμή του ποσού επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους


Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γε...

10/9/2013

Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2007


Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η πενταετής προθεσμί...

12/8/2013

Ημερομηνία δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2013


Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πλη...

Περισσότερα...

Τιμή μετοχής

Τελευταία τιμή, € 8,75
Ημέρα/Ώρα 23/04, 18:47
Προηγούμενο κλείσιμο, € 8,90
Μεταβολή, % -1,69
Περισσότερα...

Τιμές προϊόντων

Εταιρικές εκδόσεις

Θυγατρικές

Avin Oil Coral Coral GAS
textsizePrintSend to Friend