Νέα

17/5/2016

Πρόσκληση σε ΕΓΣ της 8ης Ιουνίου 2016

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΜΟΤΟΡ ...

11/5/2016

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2016


Η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα ο...

25/4/2016

Γνωστοποίηση του Κράτους – Μέλους Προέλευσης της Εταιρείας


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. σύμφωνα με το...

23/3/2016

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών – Μάρτιος 2016


 

Στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών η οπο...

7/3/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2016


Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της με βάση τον Κανονισμό της «...

1/3/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015


Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα ο...

Περισσότερα...

Τιμή μετοχής

Τελευταία τιμή, € 10,9
Ημέρα/Ώρα 30/05, 17:22
Προηγούμενο κλείσιμο, € 10,74
Μεταβολή, % 1,49
Περισσότερα...

Τιμές προϊόντων

Εταιρικές εκδόσεις

Θυγατρικές

Avin Oil Coral Coral GAS
textsizePrintSend to Friend