Νέα

2/9/2014

Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής στο πλαίσιο του άρθρου 24 του Ν. 3461/2006


Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου 3461/2006, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛ...

1/9/2014

Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής στο πλαίσιο του άρθρου 24 του Ν. 3461/2006


Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου 3461/2006, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛ...

29/8/2014

Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής στο πλαίσιο του άρθρου 24 του Ν. 3461/2006


Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου 3461/2006, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛ...

28/8/2014

Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής στο πλαίσιο του άρθρου 24 του Ν. 3461/2006


Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου 3461/2006, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛ...

27/8/2014

Παράταση περιόδου αποδοχής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της CYCLON ΕΛΛΑΣ


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ο «Προτείνων...

Περισσότερα...

Τιμή μετοχής

Τελευταία τιμή, € 8,05
Ημέρα/Ώρα 02/09, 18:47
Προηγούμενο κλείσιμο, € 8,05
Μεταβολή, % 1,39
Περισσότερα...

Τιμές προϊόντων

Εταιρικές εκδόσεις

Θυγατρικές

Avin Oil Coral Coral GAS
textsizePrintSend to Friend