Νέα

23/2/2017

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2017


Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της με βάση τον Κανονισμό της Ε...

5/1/2017

Ανακοίνωση επιχειρηματικών εξελίξεων

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης της 9ης Νοεμβρίου 2016, η ΜΟΤΟ...

28/12/2016

Ανακοίνωση επιχειρηματικών εξελίξεων


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η εταιρεία MVU Bra...

5/12/2016

Πληρωμή Προμερίσματος για τη Χρήση 2016


 

Ανακοινώνεται στους κ.κ. Μετόχους ότι το Διοικητι...

29/11/2016

Ενημέρωση Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2016


Αναφορικά με προηγούμενη ανακοίνωση της 16ηςΝοεμ...

16/11/2016

Ρυθμιζόμενη Πληροφορία – Προσωρινό Μέρισμα Χρήσης 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατ...

Περισσότερα...

Τιμή μετοχής

Τελευταία τιμή, € 14,57
Ημέρα/Ώρα 27/02, 17:56
Προηγούμενο κλείσιμο, € 14,57
Μεταβολή, % 0,14
Περισσότερα...

Τιμές προϊόντων

Εταιρικές εκδόσεις

Θυγατρικές

Avin Oil Coral Coral GAS
textsizePrintSend to Friend