Νέα

10/9/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.


Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης της 8ης Σεπ...

9/9/2014

Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής στο πλαίσιο του άρθρου 24 του Ν. 3461/2006


Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου 3461/2006, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛ...

8/9/2014

Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής στο πλαίσιο του άρθρου 24 του Ν. 3461/2006


Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου 3461/2006, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛ...

8/9/2014

Αποτελέσματα υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της CYCLON ΕΛΛΑΣ


Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 “Ενσωμάτωση στο Εθν...

5/9/2014

Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής στο πλαίσιο του άρθρου 24 του Ν. 3461/2006


Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου 3461/2006, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛ...

4/9/2014

Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής στο πλαίσιο του άρθρου 24 του Ν. 3461/2006


Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου 3461/2006, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛ...

Περισσότερα...

Τιμή μετοχής

Τελευταία τιμή, € 8,05
Ημέρα/Ώρα 22/09, 18:47
Προηγούμενο κλείσιμο, € 8,05
Μεταβολή, % 1
Περισσότερα...

Τιμές προϊόντων

Εταιρικές εκδόσεις

Θυγατρικές

Avin Oil Coral Coral GAS
textsizePrintSend to Friend