Νέα

28/2/2018

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2018


Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της με βάση τον Κανονισμό της Ε...

4/12/2017

Πληρωμή Προμερίσματος για τη Χρήση 2017


Ανακοινώνεται στους κ.κ. Μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλ...

27/11/2017

Ενημέρωση Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2017


Αναφορικά με προηγούμενη ανακοίνωση της 13ης Νοε...

13/11/2017

Ρυθμιζόμενη Πληροφορία - Προσωρινό Μέρισμα Χρήσης 2017


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή το...

26/10/2017

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων 3ου Τριμήνου 2017


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι οι Ενδιάμεσες Οικο...

4/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. («ΜΟΕ») ανακο...

Περισσότερα...

Τιμή μετοχής

Τελευταία τιμή, € 19,46
Ημέρα/Ώρα 19/03, 17:56
Προηγούμενο κλείσιμο, € 19,46
Μεταβολή, % -2,21
Περισσότερα...

Τιμές προϊόντων

Εταιρικές εκδόσεις

Θυγατρικές

Avin Oil Coral Coral GAS
textsizePrintSend to Friend