Νέα

20/6/2019

Πληρωμή Υπολοίπου Μερίσματος χρήσης 2018


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γ...

14/6/2019

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα


Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτ...

30/5/2019

Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβού...

29/3/2019

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών Μάρτιος 2019


Στην ετήσια ενημέρωση αναλυτών, η οποία πραγματοποιήθηκε μέ...

Περισσότερα...

Τιμή μετοχής

Τελευταία τιμή, € 22,3
Ημέρα/Ώρα 19/07, 17:31
Προηγούμενο κλείσιμο, € 22,30
Μεταβολή, % -2,28
Περισσότερα...

Τιμές προϊόντων

Εταιρικές εκδόσεις

Θυγατρικές

Avin Oil Coral Coral GAS
textsizePrintSend to Friend