Νέα

7/8/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α´ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίε...

27/7/2015

Αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο πλαίσιο του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.7.2015 της Επιτροπής Κε...

19/6/2015

Συγκρότηση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα


Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτ...

18/6/2015

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουνίου 2015 για Αγορά Ιδίων Μετοχών


Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ό...

18/6/2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2015


Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού ...

11/6/2015

Ανακοίνωση Επιχειρηματικών Εξελίξεων (Ολοκλήρωση Διάσπασης CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)


Σε συνέχεια προγενέστερης ανακοίνωσης της 31ης Μ...

Περισσότερα...

Τιμή μετοχής

Τελευταία τιμή, € 9,39
Ημέρα/Ώρα 03/09, 18:47
Προηγούμενο κλείσιμο, € 9,33
Μεταβολή, % 0,64
Περισσότερα...

Τιμές προϊόντων

Εταιρικές εκδόσεις

Θυγατρικές

Avin Oil Coral Coral GAS
textsizePrintSend to Friend