Image

2012

06/03/2012

Σχόλιο ΔΣ για τα θέματα ΕΓΣ

ΣΧΟΛΙΟ Δ.Σ. ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρατίθενται κατωτέρω τα σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ηρώδου Αττικού 12Α στο Μαρούσι όπου και η έδρα της.

Ως προς το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης

 «Παροχή ειδικής άδειας της γενικής συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ. Ν. 2190/1920 για την αγορά από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. μετοχών εκδόσεως της Α.Ε. με την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» συνολικού ποσοστού 26,71%» αναφέρονται τα εξής:

H ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. προτίθεται να αγοράσει μέσω χρηματιστηριακής συναλλαγής συνολικά 7.122.222 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 26,71% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.

Οι μετοχές προς απόκτηση είναι κυριότητος των κάτωθι μετόχων της «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΩΛΗΤΗ – ΜΕΤΟΧΟΥ                                 ΜΕΤΟΧΕΣ      ΠΟΣΟΣΤΟ

Βαρδινογιάννης Νικόλαος του Θεόδωρου                                 2.965.833        11,123%

Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Θεόδωρου                                  2.965.834        11,123%

Βαρδινογιάννη Αναστασία χήρα Θεόδωρου Βαρδινογιάννη       1.190.555          4,465%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ                                              7.122.222        26,711%


Δεδομένου ότι από τους παραπάνω πωλητές – μετόχους της «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ο κ. Βαρδινογιάννης Νικόλαος είναι μέλος (μη εκτελεστικό) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., η κα Βαρδινογιάννη Αναστασία μητέρα του, και ο κ. Βαρδινογιάννης Ιωάννης αδερφός του, απαιτείται η ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23α του Κ. Ν. 2190/1920,  της  ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. προκειμένου η τελευταία να προβεί στην απόκτηση των 7.122.222 μετοχών εκδόσεως «CYCLON. ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»

Το τίμημα που θα καταβληθεί για την απόκτηση των παραπάνω μετοχών ανέρχεται σε Euro 0,50 ανά μετοχή.  

Μετά την απόκτηση ποσοστού 26,71% του μετοχικού κεφαλαίου της «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», η τελευταία θα περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης (Net Equity).

Η απόκτηση του παραπάνω ποσοστού εντάσσεται στην στρατηγική για περαιτέρω καθετοποίηση (vertical integration) του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Ως προς το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης

«Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. προκειμένου αυτό να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων για την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συναλλαγής αγοράς των παραπάνω μετοχών» αναφέρονται τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης θα προβεί άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες για την απόκτηση των 7.122.222 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής (block trade).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. θα προβεί στις προβλεπόμενες γνωστοποιήσεις του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007 προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»


Το Διοικητικό Συμβούλιο

6 Μαρτίου 2012.

textsizePrintSend to Friend