07 Ιαν 2021
λεπτά ανάγνωση

Τροποποίηση του Οργανογράμματος

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει τη δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών των Εμπορικών Θυγατρικών και την πρόσληψη του κ. Μάνου Χρηστέα στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Ο κ. Χρηστέας εντάχθηκε στο δυναμικό της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ το Δεκέμβριο 2020.

 

Μαρούσι, 07 Ιανουαρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο