Το φωτισμένο διυλιστήριο πετρελαίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας

Ανακοινώσεις

17 Μαΐ 2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 (Αλλαγή της ημερομηνίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης)

Αναφορικά με προηγούμενη ανακοίνωση της 20ης Απριλίου 2021, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί την αλλαγή της ημερομηνίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 (αντί την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021).

 

Μαρούσι, 17 Μαΐου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο