17 Μαΐ 2021
λεπτά ανάγνωση

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 (Αλλαγή της ημερομηνίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης)

Αναφορικά με προηγούμενη ανακοίνωση της 20ης Απριλίου 2021, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί την αλλαγή της ημερομηνίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 (αντί την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021).

 

Μαρούσι, 17 Μαΐου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο