16 Φεβ 2024
λεπτά ανάγνωση

Ορισμός Γενικών Διευθυντών

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την προαγωγή του κ. Μιχαήλ-Ματθαίου Στειακάκη, μέχρι πρότινος Γενικού Διευθυντή Διυλιστηρίου, στη θέση του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής και Εμπορίας Καυσίμων.

Ο κ. Ιωάννης Κιούφης, μέχρι πρότινος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου, προάγεται σε Γενικό Διευθυντή Διυλιστηρίου.

Τα βιογραφικά των ως άνω διευθυντικών στελεχών είναι διαθέσιμα στην εταιρική ιστοσελίδα (www.moh.gr) στην επιλογή: Εταιρεία / Οργανωτική Δομή

Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο