27 Μαρ 2023
λεπτά ανάγνωση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2023

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της με βάση τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2023, το οποίο έχει ως εξής:

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2022: Τρίτη 11 Απριλίου 2023 μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2022 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης 11 Απριλίου 2023.

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών: μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 12 Απριλίου 2023 στις 17:30 τοπική ώρα.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023.

Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2022: Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023 (δηλαδή μετά την 16η Ιουνίου 2023 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ LARGE CAP, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται).

Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2022: Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 27 Ιουνίου 2023 (record date).

Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2022: Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023.

 

Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο