Το φωτισμένο διυλιστήριο πετρελαίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας

Ανακοινώσεις

26 Μαρ 2021

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020

Η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα 2020 μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης 20 Απριλίου 2021 ενώ η ετήσια ενημέρωση αναλυτών θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 στις 17:30 τοπική ώρα.

 

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης 20 Απριλίου 2021.

 

 

Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο