Το φωτισμένο διυλιστήριο πετρελαίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας

Ανακοινώσεις

28 Απρ 2022

Η Motor Oil ιδρυτικό μέλος του Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων (ΕΚΙ)

Η Motor Oil, πρωτοπόρος και της ενεργειακής μετάβασης της χώρας στη μεταλιγνιτική εποχή, συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στο νεοσυσταθέν Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων (ΕΚΙ), που αποτελεί πρωτοβουλία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινσιττούτου Συστήματων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ).

Το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων συνιστά σύμπραξη φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020, και έχει ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος.