Αγοράκι και Κοριτσάκι γράφουν στον πίνακα
Περιβάλλον & Κοινωνία

Κοινωνική & Εταιρική Υπευθυνότητα

Βρισκόμαστε διαχρονικά κοντά στην κοινωνία και την υποστηρίζουμε µε υπευθυνότητα και συνέπεια.

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Είναι σταθερή επιδίωξή µας να ακολουθούμε πορεία συνεχούς ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, επιτελώντας αποτελεσματικά τον κοινωνικό µας ρόλο και αυξάνοντας τη συνεισφορά µας στην κοινωνία.

Η υπεύθυνη τοποθέτησή µας σε σχέση µε την κοινωνία εκφράζεται, πρώτα απ’ όλα, µε τη συμβολή µας στη γενικότερη οικονομική ενδυνάμωση της οικονομίας της χώρας µας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς, η δραστηριότητα της εταιρείας µας να λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας συνολικά, µέσω της δημιουργίας άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, της προσφοράς επιχειρηματικών ευκαιριών και της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών από την εγχώρια και τοπική αγορά.

Επιπλέον, επιθυμούμε όλες µας οι επιχειρηματικές δραστηριότητες να βρίσκονται σε θετική και παραγωγική αλληλεπίδραση µε το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούμε. Γι’ αυτόν το λόγο, ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ υλοποιεί ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεών και χορηγιών, που απευθύνεται κυρίως στις τοπικές κοινωνίες και που στοχεύει τόσο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής των κοινωνιών αυτών, αλλά και του ευρύτερου ελλαδικού χώρου. Σε αυτό το πλαίσιο το 2019 δαπανήσαμε σε έργα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διάφορες χορηγίες 6,2 εκατ. ευρώ.

το 2019 δαπανήσαμε σε έργα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διάφορες χορηγίες 6,2 εκατ. ευρώ.

Στρατηγική επιδίωξη του Ομίλου είναι να αποτελεί φορέα ευημερίας για τις κοινωνίες που βρίσκονται ή συνορεύουν µε την ευρύτερη περιοχή του διυλιστηρίου και των εγκαταστάσεων των εμπορικών εταιρειών µέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της στήριξης της τοπικής αγοράς και της γενικότερης κοινωνικής μέριμνας.

Κοινωνική Αλληλεγγύη και Χορηγίες

Μέσω της υλοποίησης φιλανθρωπικών δράσεων προσπαθούμε να βρισκόμαστε κοντά στην κοινωνία µε συνέπεια και διαχρονικότητα, επιδιώκοντας να προσφέρουμε στήριξη στους πυλώνες που προάγουν το επίπεδο της κοινωνικής ζωής: την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την επιχειρηματικότητα.

Κατά το 2019, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η κοινωνική δράση του Ομίλου µας επικεντρώθηκε στην ενίσχυση και την προώθηση προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα, δίνοντας ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση στις οργανώσεις και τους φορείς που εδρεύουν, κυρίως, στους όμορους Δήμους των εργοστασιακών µας εγκαταστάσεων.

Ο βασικός µας στόχος ήταν η ανακούφιση των ευπαθέστερων κοινωνικά ομάδων και η κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό, προωθήθηκαν δράσεις που είχαν ως σκοπό να ανακουφίσουν τους συνανθρώπους µας και συμπληρωματικά υποστηρίχθηκαν πολιτιστικοί φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμοί που ασκούν φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό έργο, καθώς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι δράσεις που υποστηρίξαμε ακολουθούν τους εξής βασικούς άξονες:

Κοινωνική αλληλεγγύη
Πολιτισμός
Νέα γενιά – παιδεία
Κατανομή Κονδυλίων Κοινωνικής Υπευθυνότητας (χιλιάδες €)
2018 2019
Κοινωνική Αλληλεγγύη 2.666 2.866
Πολιτισμός 685 978
Νέα γενιά (εκπαίδευση, αθλητισμός) 1.053 2.082
Πετρέλαιο θέρμανσης 208 239
Σύνολο 4.612 6.165

Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019

3,7 mb
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018

1,3 mb
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017

2,1 mb
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2016

2,2 mb
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2015

2,9 mb
Κατεβάστε το αρχείο

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014

1,3 mb
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2013

1,3 mb
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2012

2,4 mb
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2011

5,0 mb
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2010

5,8 mb
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2009

4,2 mb
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2008

2,2 mb
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2007

4,0 mb
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2006

3,3 mb
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2005

2,8 mb
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2004

1,4 mb
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2003

852,4 kb
Κατεβάστε το αρχείο

Κοινωνικός Απολογισμός 2002

3,0 mb
Κατεβάστε το αρχείο
Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαβάστε Περισσότερα