Διυλιστήρια πετρελαίου το βράδυ φωτισμένα

Μέρισμα – Επιστροφή Κεφαλαίου

15 Σεπ 2016

Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2010

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2010 εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσης 2010, και οι οποίοι για οιοδήποτε λόγο δεν το έχουν εισπράξει, δύνανται να εξυπηρετηθούν από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 Μαρούσι, τηλ. 2108094042 – αρμόδια:ΚαΚερασιώτη). Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016 τα μη εισπραχθέντα μερίσματα θα παραγραφούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Μαρούσι, 15 Σεπτεμβρίου 2016