Image

2018

08/06/2018

Αποτελέσματα ψηφοφορίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2018

Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 6η Ιουνίου 2018 στις 12:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 77,35% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

 

Θέμα 1: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 (απλών– ενοποιημένων) συμπεριλαμβανομένης και της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 85.692.100

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,35%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 85.692.100

Αριθμός ψήφων υπέρ: 81.033.877, κατά: 4.383.010, αποχή: 275.213

 

Θέμα 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 85.692.100

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,35%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 85.692.100

Αριθμός ψήφων υπέρ: 80.825.133, κατά: 4.580.709, αποχή: 286.258

 

Θέμα 3: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 85.692.100

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,35%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 85.692.100

Αριθμός ψήφων υπέρ: 62.146.849, κατά: 23.529.853, αποχή: 15.398

 

Θέμα 4: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 85.692.100

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,35%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 85.692.100

Αριθμός ψήφων υπέρ: 75.298.481, κατά: 10.378.121, αποχή: 15.498

 

Θέμα 5: Έγκριση μερίσματος για τη χρήση 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 85.692.100

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,35%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 85.692.100

Αριθμός ψήφων υπέρ: 85.676.702, κατά: 0, αποχή: 15.398

 

Θέμα 6: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 85.692.100

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,35%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 85.692.100

Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.956.909, κατά: 7.656.408, αποχή: 78.783

 

Θέμα 7: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προ-έγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 85.692.100

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,35%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 85.692.100

Αριθμός ψήφων υπέρ: 79.971.787, κατά: 4.353.638, αποχή: 1.366.675

 

Θέμα 8: Έγκριση διανομής μέρους των καθαρών κερδών χρήσης 2017 στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 85.692.100

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,35%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 85.692.100

Αριθμός ψήφων υπέρ: 63.762.239, κατά: 21.810.463, αποχή: 119.398

 

Θέμα 9: Πρόωρη λήξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 85.692.100

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,35%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 85.692.100

Αριθμός ψήφων υπέρ: 81.007.580, κατά: 4.669.122, αποχή: 15.398

 

Θέμα 10: Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 85.692.100

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,35%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 85.692.100

Αριθμός ψήφων υπέρ: 80.787.481, κατά: 4.825.836, αποχή: 78.783

 

Θέμα 11: Έγκριση δέσμευσης φορολογηθέντων αποθεματικών ύψους Ευρώ 1.648.048,45 για την κάλυψη του 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο επέκτασης της Μονάδας Λιπαντικών που έχει ενταχθεί στο Ν. 3908/2011 με συνολική επιχορήγηση Ευρώ 2.472.072,67.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 85.692.100

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,35%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 85.692.100

Αριθμός ψήφων υπέρ: 81.322.964, κατά: 4.353.638, αποχή: 15.498

 

 

 

Μαρούσι, 8 Ιουνίου 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

textsizePrintSend to Friend