Image

2016

13/06/2016

Αποτελέσματα ψηφοφορίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2016

Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 8η Ιουνίου 2016 στις 12:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 73,34% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

 

Θέμα 1: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 (απλών– ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,34%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208

Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.792.390, κατά: 4.279.407, αποχή: 176.411

 

 

Θέμα 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,34%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208

Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.623.002, κατά: 4.449.345, αποχή: 175.861

 

 

Θέμα 3: Εκλογή νέουΔιοικητικού Συμβουλίου.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,34%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208

Αριθμός ψήφων υπέρ: 64.319.279, κατά: 16.928.379, αποχή: 550

 

 

Θέμα 4: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,34%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208

Αριθμός ψήφων υπέρ: 75.764.951, κατά: 5.482.707, αποχή: 550

 

 

Θέμα 5: Έγκριση μερίσματος για τη χρήση 2015.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,34%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208

Αριθμός ψήφων υπέρ: 81.248.208, κατά: 0, αποχή: 0

 

 

Θέμα 6: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016 και έγκριση της αμοιβής τους.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,34%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208

Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.323.714, κατά: 4.923.944, αποχή: 550

 

Θέμα 7: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προ-έγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2016.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,34%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208

Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.968.251, κατά: 4.241.198, αποχή: 38.759

 

 

Θέμα 8: Έγκριση διανομής μέρους των καθαρών κερδών χρήσης 2015 στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,34%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208

Αριθμός ψήφων υπέρ: 67.574.884, κατά: 13.672.774, αποχή: 550

 

 

Θέμα 9: Έγκριση δέσμευσης φορολογηθέντων αποθεματικών ύψους Ευρώ 1.648.048,44 για την κάλυψη του 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο επέκτασης της Μονάδας Λιπαντικών που έχει ενταχθεί στο Ν. 3908/2011 με συνολική επιχορήγηση Ευρώ 2.472.072,67.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,34%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208

Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.968.251, κατά: 4.279.407, αποχή: 550

 

 

Θέμα 10: Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,34%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208

Αριθμός ψήφων υπέρ: 81.247.658, κατά: 0, αποχή: 550

 

 

Θέμα 11: Παροχή ειδικής άδειας της γενικής συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ. Ν. 2190/1920, για τη συμμετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. σε κοινή εταιρεία με την εταιρεία Vegas Oil and Gas Limited.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,34%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208

Αριθμός ψήφων υπέρ: 65.831.157, κατά: 14.263.699, αποχή: 1.153.352

 

Μαρούσι, 13 Ιουνίου 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

textsizePrintSend to Friend