Image

2014

08/09/2014

Αποτελέσματα υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της CYCLON ΕΛΛΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 “Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις” (ο “Νόμος”), η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ο “Προτείνων”), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

 1.  Την 23η Ιουνίου 2014, ο Προτείνων απηύθυνε υποχρεωτική δημόσια πρόταση (η “Δημόσια Πρόταση”) για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (οι “Μετοχές”) εκδόσεως της ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (η “Εταιρία”), τις οποίες ο Προτείνων κατά την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης δεν κατείχε, ήτοι 16.542.826 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 62,04% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δια της από 14ης Ιουλίου 2014 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου του Προτείνοντος (το “Πληροφοριακό Δελτίο”).

 
2.  Η περίοδος αποδοχής της Δημοσίας Πρότασης άρχισε την Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014, και έληξε την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014 (η “Περίοδος Αποδοχής”).

 
3.  Κατά την 17η Ιουνίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων είχε στην κυριότητά του, 10.122.014 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, επί συνόλου 26.664.840 μετοχών της Εταιρίας, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 37,96% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Επίσης, κατά το διάστημα 18.06.2014 μέχρι 16.07.2014 ο Προτείνων απέκτησε χρηματιστηριακά, στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης, 13.193.762 μετοχές ήτοι ποσοστό περίπου 49,48% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

 
4.  Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής προσφέρθηκαν από αποδεχόμενους τη Δημόσια Πρόταση μετόχους 257.827 μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 0,97% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

 
5.  Από την έναρξη της Περιόδου Αποδοχής και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων απέκτησε χρηματιστηριακά 1.066.475 μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 4,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

 
6.  Ο Προτείνων, επομένως, θα κατέχει μετά την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, 24.640.078 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 92,41% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

 
7.  Η μεταβίβαση των μετοχών που προσφέρθηκαν εγκύρως κατά τη Δημόσια Πρόταση και οι σχετικές καταχωρήσεις στο Σ.Α.Τ. θα πραγματοποιηθούν εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι την 10η Σεπτεμβρίου 2014, με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 2.22 του Πληροφοριακού Δελτίου. Το τίμημα θα καταβληθεί στους αποδεχόμενους μετόχους, με τον τρόπο που έχουν υποδείξει στις Δηλώσεις Αποδοχής τους, την 10η Σεπτεμβρίου 2014.

 
8.  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου οι εναπομείναντες μέτοχοι έχουν δικαίωμα να πωλήσουν χρηματιστηριακά στον Προτείνοντα τις μετοχές τους έναντι € 0,70 ανά μετοχή εντός τριμήνου (το “Δικαίωμα Εξόδου”).

 
9.  Σε συνέχεια της λήξης της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων, δεδομένου ότι κατέχει πάνω από το 90% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, θα ζητήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων μετοχών της Εταιρίας των οποίων δεν έχει την κυριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου. Ο Προτείνων θα υποβάλλει σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το οποίο θα κοινοποιηθεί στην Εταιρία. Στη συνέχεια, η Εταιρία θα δημοσιεύσει το αίτημα εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Νόμου.  

 

Μαρούσι, 8 Σεπτεμβρίου 2014  

textsizePrintSend to Friend