Image

2012

29/03/2012

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Μαρτίου 2012

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε στις 10:00 στα γραφεία της και παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 58,377 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε στην παροχή ειδικής άδειας της γενικής συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ. Ν. 2190/1920 για την αγορά από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. μετοχών εκδόσεως της Α.Ε. με την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» συνολικού ποσοστού 26,71% και ενεκρίθη με ποσοστό 90,474 % του αριθμού των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση.

Συνολικά θα αποκτηθούν 7.122.222 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» μέσω προσυμφωνημένης χρηματιστηριακής συναλλαγής στην τιμή των Ευρώ 0,50 ανά μετοχή.

Η απόκτηση ποσοστού 26,71% του μετοχικού κεφαλαίου της «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» εντάσσεται στη στρατηγική για περαιτέρω καθετοποίηση (vertical integration) του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε στην παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. προκειμένου αυτό να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων για την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συναλλαγής αγοράς των παραπάνω μετοχών και ενεκρίθη με ποσοστό 90,538 % του αριθμού των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συναλλαγής θα προβεί στις προβλεπόμενες γνωστοποιήσεις του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007 προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ».

Τέλος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010 παρατίθενται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τα δύο θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πρώτο Θέμα:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 64.671.394

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 58,377%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.671.394

Αριθμός ψήφων υπέρ: 58.510.771, κατά: 5.457.291, παρών: 703.332

Δεύτερο Θέμα:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 64.671.394

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 58,377%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.671.394

Αριθμός ψήφων υπέρ: 58.552.471, κατά: 5.415.591, παρών: 703.332

Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο


textsizePrintSend to Friend