Image

2008 και νωρίτερα

31/05/2007

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2007


Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 30η Μαίου 2007 στις 12.30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν 148 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 66,71% του μετοχικού κεφαλαίου.

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεκρίθησαν ως ακολούθως:

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2006 (απλή – ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006.

Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Παναγιώτης Ν. Κονταξής, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης, Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Γεώργιος Θ. Θεοδωρουλάκης, Δέσποινα Ν. Μανώλη, Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας, Αντώνης Χ. Θεοχάρης.  Τα δύο τελευταία μέλη του Δ.Σ είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα. Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ σε σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Θέμα 4: Εγκρίθηκε συνολικό μέρισμα γιά τη χρήση 2006 ποσού € 1,15 ανά μετοχή. Με δεδομένο ότι στις 12 Δεκεμβρίου 2006 κατεβλήθη ποσό € 0,20 ανά μετοχή ως προσωρινό μέρισμα, το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2006 ανέρχεται σε € 0,95 ανά μετοχή. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας της 31ης Μαίου 2007. Από την 1η Ιουνίου 2007 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο χωρίς το δικαίωμα λήψης υπολοίπου μερίσματος. Ως ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η Δευτέρα 11 Ιουνίου 2007 μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Θέμα 5: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2007 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

Θέμα 6: Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές για τη χρήση 2007.

Θέμα 7: Εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του καταστατικού της Εταιρείας και εφεξής για την ύπαρξη απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η παρουσία του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μελών αυτού πλέον ενός με ελάχιστο αριθμό παρόντων μελών το 3 (θέμα 7α). Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του καταστατικού και πλέον για το στοιχείο ε) καθώς και τα στοιχεία ζ) έως και ν) δεν προβλέπονται ποσοτικά όρια άνω των οποίων είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο (θέμα 7β).

Θέμα 8: Εγκρίθηκε ο σχηματισμός φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού € 1.763.181 που αφορά στην ίδια συμμετοχή της Εταιρείας για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου «Εγκατάσταση Νέου Εξοπλισμού για την Ανάκτηση Απορριπτόμενης Ενέργειας».

ΜΑΡΟΥΣΙ, 30 ΜΑΙΟΥ 2007.

textsizePrintSend to Friend