Image

2008 και νωρίτερα

05/05/2008

Πρόσκληση των Μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2008


Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Μαΐου 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007-31.12.2007) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.

3.Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.

4.Έγκριση μερίσματος.

5.Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6.Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2008.

7.Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Ν. 3604/2007.

8.Τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και εκσυγχρονισμού αυτού: (α) 8, 26, 28 (οι τροποποιήσεις αφορούν διατάξεις που δεν συνάδουν με το γεγονός ότι η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο) (β) 29 (κατάργηση των αυξημένων ποσοστών απαρτίας για τη λήψη απλού ομολογιακού δανείου) (γ) 33 (μείωση των απαιτούμενων ποσοστών πλειοψηφίας)  και (δ) 37 (κατάργηση διατάξεων για πρώτη εταιρική χρήση).

9.Έγκριση του σχηματισμού φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού Ευρώ 3.629.713 για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στην υλοποίηση επενδυτικού έργου το οποίο ειδικότερα αφορούσε: (α) στην εισαγωγή φυσικού αερίου στο διϋλιστήριο και (β) στην εγκατάσταση αεριοστροβίλων της μονάδας συμπαραγωγής.

Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, να μεριμνήσουν για τη δέσμευση των μετοχών τους, μέσω του Χειριστού του Λογαριασμού τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στο ταμείο της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν τη Συνεδρίαση της Tακτικής  Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 23 Μαΐου 2008.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α’ Επαναληπτική Συνέλευση την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2008 και ώρα 10:00 στο ως άνω Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την Α’ Επαναληπτική Συνέλευση θα ακολουθήσει Β’ Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη 24 Ιουνίου 2008 και ώρα 10:00 ομοίως στο ως άνω Ξενοδοχείο. Οι σχετικές προθεσμίες για την κατάθεση των βεβαιώσεων δέσμευσης μετοχών και των εγγράφων νομιμοποίησης εκ μέρους των Μετόχων είναι η  Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008 (για συμμετοχή στην Α’ Επαναληπτική Συνέλευση) και η Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 (για συμμετοχή στην Β’ Επαναληπτική Συνέλευση).

Μαρούσι, 17 Απριλίου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

textsizePrintSend to Friend