Image

2008 και νωρίτερα

30/05/2008

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2008


Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 29η Μαΐου 2008 στις 12.30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 69,44% του μετοχικού κεφαλαίου.

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεκρίθησαν ως ακολούθως:

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007 (απλή – ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007.

Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Παναγιώτης Ν. Κονταξής, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης, Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Γεώργιος Θ. Θεοδωρουλάκης, Δέσποινα Ν. Μανώλη, Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας, Αντώνης Χ. Θεοχάρης.  Τα δύο τελευταία μέλη του Δ.Σ είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα. Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ σε σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Θέμα 4: Εγκρίθηκε συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2007 ποσού € 1,20 ανά μετοχή. Με δεδομένο ότι στις 12 Δεκεμβρίου 2007 κατεβλήθη ποσό € 0,20 ανά μετοχή ως προσωρινό μέρισμα, το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2007 ανέρχεται σε € 1,00 ανά μετοχή. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας της 30ης Μαΐου 2008. Από την 2α Ιουνίου 2008 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο χωρίς το δικαίωμα λήψης υπολοίπου μερίσματος. Ως ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η Τρίτη 10 Ιουνίου 2008 μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Θέμα 5: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2008 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

Θέμα 6: Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές για τη χρήση 2008.

Θέμα 7: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Ν. 3604/2007.

Θέμα 8: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και εκσυγχρονισμού αυτού και ειδικότερα (α) των άρθρων 8, 26, 28 (καταργήθηκαν διατάξεις που δεν συνάδουν με το γεγονός ότι η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο) (β) του άρθρου 29 (καταργήθηκε το αυξημένο ποσοστό απαρτίας για τη λήψη απλού ομολογιακού δανείου), (γ) του άρθρου 33 (μειώθηκαν τα ποσοστά πλειοψηφίας στα 2/3 των παρόντων ψήφων – από 3/ 4 – για τα θέματα που απαιτούν αυξημένη απαρτία), και, (δ) του άρθρου 37 (καταργήθηκαν οι διατάξεις περί πρώτης εταιρικής χρήσης).

Θέμα 9: Εγκρίθηκε ο σχηματισμός φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού € 3.629.713 που αφορά στην ίδια συμμετοχή της Εταιρείας για την υλοποίηση επενδυτικού έργου για τον εκσυγχρονισμό των μονάδων παραγωγής υδρογόνου (με αντικατάσταση υγρής νάφθας από φυσικό αέριο) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, καθώς και για την υποκατάσταση υγρών καυσίμων του Διϋλιστηρίου με φυσικό αέριο.


ΜΑΡΟΥΣΙ, 30 ΜΑΙΟΥ 2008

textsizePrintSend to Friend