Image

2009

04/05/2009

Πρόσκληση των Μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2009


Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
3.Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.
4.Ανακοίνωση των αλλαγών που έγιναν στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας του.
5.Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.
6.Έγκριση μερίσματος.
7.Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
8.Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2009.


Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, να μεριμνήσουν για τη δέσμευση των μετοχών τους, μέσω του Χειριστού του Λογαριασμού τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στο ταμείο της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν τη Συνεδρίαση της Tακτικής  Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου 2009.


Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009 και ώρα 10:00 στο ως άνω Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος). Η σχετική προθεσμία κατάθεσης των βεβαιώσεων δέσμευσης μετοχών και των εγγράφων νομιμοποίησης εκ μέρους των Μετόχων θα είναι η  Παρασκευή 5 Ιουνίου 2009.

 

Μαρούσι,  15 Απριλίου 2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

textsizePrintSend to Friend