Image

2010

18/05/2010

Προσθήκη Θέματος στην ημερήσια διάταξη της ΓΣ της 27ης Μαίου 2010


Στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνεκλήθη με την από 16/04/2010 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της για την 27/5/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, κατόπιν αιτήματος μετόχου εκπροσωπούντος ποσοστό ανώτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, κατ’ άρθρον 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, προστίθεται και το εξής θέμα :

«Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση Κερδών εις Νέο, Αφορολογήτων Αποθεματικών και Διαφοράς από Έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της».

Μαρούσι, 17 Μαΐου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο

textsizePrintSend to Friend