Image

2011

11/02/2011

Σχόλιο ΔΣ για τα θέματα ΕΓΣ


ΣΧΟΛΙΟ Δ.Σ. ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 14ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρατίθενται κατωτέρω τα σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011 και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ηρώδου Αττικού 12Α στο Μαρούσι όπου και η έδρα της.

Ως προς το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης

 «Έγκριση σύναψης τριών κοινών ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3156/2003, μέχρι του ποσού των EURO 200.000.000, EURO 50.000.000 και EURO 50.000.000  αντιστοίχως καθώς και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους με τις Τράπεζες / Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων σχετικά με την έκδοση αυτών. Τα εν λόγω ομολογιακά δάνεια θα υποκαταστήσουν ισόποσες υφιστάμενες βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις της Εταιρείας» αναφέρονται τα εξής:


Εντός της χρήσης 2010 ολοκληρώθηκε η απόκτηση του συνόλου των μετοχών των εταιρειών “Coral A.E.” (πρώην “Shell Hellas A.E.”) και “Coral Gas AEBEY” (πρώην “Shell Gas A.E.B.E.ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ”) και τέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα επεξεργασίας αργού (Crude Distillation Unit –  “νέα CDU”) δυναμικότητος 60.000 βαρελιών ημερησίως.

Τόσο οι εξαγορές των “Coral A.E.” και “Coral GAS AEBEY” καθώς και η επένδυση της νέας CDU αφορούν σε χρονικό ορίζοντα πέραν της μιας λογιστικής χρήσης. Η χρηματοδότηση των εξαγορών και η επένδυση της νέας μονάδας πραγματοποιήθηκε με αύξηση των πιστωτικών ορίων που έλαβε η Εταιρεία από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία παραδοσιακά συνεργάζεται. Κατόπιν τούτου κρίνεται σκόπιμη η αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας με τη μετατροπή μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο.


Ως προς το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης

«Έγκριση έκδοσης δύο κοινών ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3156/2003, μέχρι του ποσού των USD 100.000.000 και EURO 50.000.000 αντιστοίχως καθώς και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους με τις Τράπεζες / Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων σχετικά με την έκδοση αυτών» αναφέρονται τα εξής:

Σε συνέχεια των εξελίξεων σε επίπεδο εξαγορών και υλοποίησης επενδύσεων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, προκύπτει η αναγκαιότητα προσαρμογής της Εταιρείας στα νέα δεδομένα (ενίσχυση των εργασιών της - αύξηση ικανότητας διύλισης αργού Διϋλιστηρίου κατά 50%). Κατόπιν τούτου κρίνεται σκόπιμη η διασφάλιση πρόσθετων δανειακών κεφαλαίων, για τη χρηματοδότηση των μεγαλύτερων αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα,  μέρος των οποίων εκπεφρασμένο σε Δολάρια Η.Π.Α. που αποτελεί το νόμισμα σε όρους του οποίου πραγματοποιείται η προμήθεια του αργού πετρελαίου που αποτελεί την πρώτη ύλη του Διϋλιστηρίου.
 

textsizePrintSend to Friend