Το φωτισμένο διυλιστήριο πετρελαίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας

Ανακοινώσεις

08 Ιούν 2022

Τροποποίηση Ημερομηνιών Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2022

Σε συνέχεια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μετάθεση της ημερομηνίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2022, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. γνωστοποιεί την τροποποίηση των ημερομηνιών του Οικονομικού Ημερολογίου του έτους 2022 ως ακολούθως:

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022.

Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2021: Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 (δηλαδή μετά την 17η Ιουνίου 2022 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ LARGE CAP, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται)

Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2021: Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Παρασκευής 8 Ιουλίου 2022 (record date).

Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2021: Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022

 

Μαρούσι, 8 Ιουνίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο