23 Νοέ 2022
λεπτά ανάγνωση

Στρατηγική Ενεργειακής Μετάβασης – Στόχοι 2030

Στα πλαίσια της προγραμματισμένης τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου 2022 η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2022 στις 17:30 τοπική ώρα, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι η Διοίκηση της Εταιρείας θα παρουσιάσει και την στρατηγική αναφορικά με την ενεργειακή μετάβαση του Ομίλου.

Η παρουσίαση της στρατηγικής – Στόχοι 2030 θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα, μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Πέμπτης 24 Νοεμβρίου 2022, στην επιλογή: Επενδυτικές Σχέσεις / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Παρουσιάσεις

Μαρούσι, 23 Νοεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο