Το φωτισμένο διυλιστήριο πετρελαίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας

Ανακοινώσεις

11 Φεβ 2020

Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την απόκτηση της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 2ας Δεκεμβρίου 2019, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά τη συνεδρίαση της 10ης Φεβρουαρίου 2020 ενέκρινε την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί των εταιριών ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε. και ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. από τη MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED (*).

Μαρούσι, 11 Φεβρουαρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(*) Εταιρία  100% θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.