Το φωτισμένο διυλιστήριο πετρελαίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας

Ανακοινώσεις

06 Ιούν 2022

Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Τροποποίηση του Οργανογράμματος

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει τον ορισμό του κ. Andre Bledjian στη θέση του Γενικού Διευθυντή Εφοδιασμού & Εμπορίας της Εταιρείας. Ο κ. Bledjian διαθέτει 25ετή επαγγελματική εμπειρία στους κλάδους των πετρελαιοειδών, της ηλεκτρικής ενέργειας και της επενδυτικής τραπεζικής κατέχοντας υψηλόβαθμες θέσεις σε πολυεθνικούς Ομίλους του Εξωτερικού. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μηχανολογία (MSc Engineering) από το Πανεπιστήμιο του Manchester του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο κ. Bledjian εργάζεται στη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ από τον Αύγουστο 2021.

Επιπρόσθετα, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ανακοινώνει τη δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Εμπορικών Θυγατρικών του Ομίλου και την πρόσληψη του κ. Ιωάννη Καλογήρου στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Ο κ. Καλογήρου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) με ειδίκευση στο Marketing από το Πανεπιστήμιο New Haven των ΗΠΑ. Διαθέτει 30ετή διευθυντική εμπειρία σε διακεκριμένες πολυεθνικές εταιρείες. Ο κ. Καλογήρου εντάχθηκε στο δυναμικό της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ τον Ιούνιο 2022.

Μαρούσι, 6 Ιουνίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο