13 Αυγ 2021

Ορισμός Διευθυντή Λογιστηρίου

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Βασίλειος Χάνας ορίστηκε Διευθυντής Λογιστηρίου της Εταιρείας. Ο κ. Χάνας γεννήθηκε το 1965. Είναι πτυχιούχος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το ίδιο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Διαθέτει 30ετή επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε εταιρείες των κλάδων πληροφορικής, διαφήμισης, μέσων  ενημέρωσης και τη βαριά βιομηχανία. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2015.

Μαρούσι, 13 Αυγούστου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο