13 Δεκ 2022
λεπτά ανάγνωση

Ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση της ΕΛΙΝ BERNT A.E

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η “Εταιρεία”) σε συνέχεια της από 30 Αυγούστου 2022 σχετικής ανακοίνωσης, και κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απόκτηση από την Εταιρεία του 100% των μετοχών εκδόσεως ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Α.Ε., ενημερώνει ότι η συναλλαγή και η μεταβίβαση της κυριότητος των μετοχών εκδόσεως ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Α.Ε. στην Εταιρεία πραγματοποιήθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου 2022.

Μαρούσι, 13 Δεκεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο