07 Νοέ 2023
λεπτά ανάγνωση

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2023

Η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2023 μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης 21 Νοεμβρίου 2023 ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 στις 17:30 τοπική ώρα.

Οι ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2023 – 30.9.2023 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών/ Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης 21 Νοεμβρίου 2023.

Μαρούσι, 7 Νοεμβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο