18 Αυγ 2023
λεπτά ανάγνωση

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2023

Η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2023 μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης 29 Αυγούστου 2023 ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 στις 17:30 τοπική ώρα.

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Εξαμηνιαίες Οικονομικές Εκθέσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ www.athexgroup.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης 29 Αυγούστου 2023.

Μαρούσι, 18 Αυγούστου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο