Το φωτισμένο διυλιστήριο πετρελαίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας

Ανακοινώσεις

13 Νοέ 2020

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2020

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2020 – 30.9.2020 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ www.athexgroup.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης 24 Νοεμβρίου 2020 ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 στις 17:30 τοπική ώρα.

 

Μαρούσι, 13 Νοεμβρίου 2020