08 Νοέ 2022
λεπτά ανάγνωση

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2022

Η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2022 μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης 23 Νοεμβρίου 2022 ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 στις 17:30 τοπική ώρα.

Οι ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2022 – 30.9.2022 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης 23 Νοεμβρίου 2022.

Μαρούσι, 8 Νοεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο