12 Νοέ 2021
λεπτά ανάγνωση

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2021

Η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2021 μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης 23 Νοεμβρίου 2021 ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 στις 17:30 τοπική ώρα.

 

Οι ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2021 – 30.9.2021 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ www.athexgroup.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης 23 Νοεμβρίου 2021.

 

Μαρούσι, 12 Νοεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο