Το φωτισμένο διυλιστήριο πετρελαίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας

Ανακοινώσεις

26 Μαΐ 2022

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2022

Η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2022 μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Δευτέρας 6 Ιουνίου 2022 ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 στις 17:30 τοπική ώρα.

Οι ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2022 – 31.3.2022 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Δευτέρας 6 Ιουνίου 2022.

 

Μαρούσι, 26 Μαΐου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο