03 Αυγ 2021

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2021

Η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2021 μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης 31 Αυγούστου 2021 ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 στις 17:30 τοπική ώρα.

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Εξαμηνιαίες Οικονομικές Εκθέσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ www.athexgroup.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης 31 Αυγούστου 2021.

Μαρούσι, 3 Αυγούστου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο