27 Οκτ 2022
λεπτά ανάγνωση

Έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την δημιουργία της εταιρείας HELLENIC HYDROGEN Α.Ε. με τη ΔΕΗ

Σε συνέχεια των από 13.1.2022 και 7.7.2022 ανακοινώσεων, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 26.10.2022 ενέκρινε ομόφωνα τη δημιουργία της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία HELLENIC HYDROGEN Α.Ε. και μετοχική σύνθεση: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ  – 51%, ΔΕΗ – 49%.

Αντικείμενο της υπό σύσταση HELLENIC HYDROGEN Α.Ε. θα είναι η ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης πράσινου Υδρογόνου στη χώρα, διευκολύνοντας έτσι την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας σε ένα περιβάλλον καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα (Net Zero).

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2022