Το φωτισμένο διυλιστήριο πετρελαίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας

Ανακοινώσεις

10 Αυγ 2020

Απόκτηση Αιολικού Πάρκου αδειοδοτημένης δυναμικότητας 40 MW.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση ενός (1) αιολικού πάρκου συνολικής αδειοδοτημένης δυναμικότητας 40 MW ευρισκόμενου στη Βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της TEFORTO HOLDINGS LIMITED (*) η οποία απέκτησε τις μετοχές της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΛΛΑΣ A.E.

Η παραπάνω κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς, μετά την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος αιολικού πάρκου, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου στις ΑΠΕ θα ξεπερνάει τα 100 MW.

Μαρούσι, 10 Αυγούστου 2020.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

(*) 100% θυγατρική του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.