28 Αυγ 2023
λεπτά ανάγνωση

Ανακοίνωση οργανωτικών αλλαγών

Στο πλαίσιο της στρατηγικής επεκτάσεων και ενεργειακής μετάβασης του Ομίλου, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η Εταιρεία) ανακοινώνει τις παρακάτω οργανωτικές αλλαγές (σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς):

Ο κ. Μάνος Χρηστέας, σήμερα Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Εμπορικών Θυγατρικών, αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών της Εταιρείας.

Ο κ. Λουκάς Τριπελόπουλος, σήμερα Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων & Τραπεζικών Σχέσεων της Εταιρείας, αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Εμπορικών Θυγατρικών.

Ο κ. Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης παραμένει Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Chief Financial Officer του Ομίλου.

Οι παραπάνω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2023.

Μαρούσι, 28 Αυγούστου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο