18 Δεκ 2023
λεπτά ανάγνωση

Ανακοίνωση επιχειρηματικών εξελίξεων

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. για την απόκτηση του υπόλοιπου 25% των μετοχών εκδόσεως της ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. (αριθμός μετοχών προς απόκτηση: 123.059.250) ιδιοκτησίας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. έναντι ποσού Ευρώ 123.520.000. Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής εκκρεμεί η λήψη των σχετικών εταιρικών αποφάσεων των δύο μερών καθώς και η οριστικοποίηση της σύμβασης αγοράς των ως άνω μετοχών.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την πορεία της συναλλαγής.

 

Μαρούσι, 18 Δεκεμβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο