13 Μαρ 2023
λεπτά ανάγνωση

Ανακοίνωση αποχώρησης ανώτατου διευθυντικού στελέχους

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή Εφοδιασμού & Εμπορίας κ. Andre Bledjian.

 

Μαρούσι, 13 Μαρτίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο