Το φωτισμένο διυλιστήριο πετρελαίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας

Ανακοινώσεις

08 Ιούν 2022

Ανακοίνωση μετάθεσης της ημερομηνίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 7 Ιουνίου 2022 αποφάσισε τη μετάθεση της ημερομηνίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022 για τις 30 Ιουνίου 2022 αντί 22 Ιουνίου 2022 που είχε οριστεί αρχικά.

Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις αναφορικά με το τροποποιημένο οικονομικό ημερολόγιο 2022 και τη νέα πρόσκληση των μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μαρούσι 8 Ιουνίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο