Το φωτισμένο διυλιστήριο πετρελαίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας

Ανακοινώσεις

20 Ιαν 2021

Ανακοίνωση επιχειρηματικών εξελίξεων

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 08.01.2021 η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η θυγατρική της εταιρεία Coral A.E. μέσω της θυγατρικής της με την επωνυμία MEDSYMPAN LIMITED ολοκλήρωσε την συναλλαγή για την απόκτηση του 75% των μετοχών εκδόσεως APIOS D.O.O. με έδρα την Κροατία.

Η εταιρεία APIOS D.O.O. ιδρύθηκε το 2009 και λειτουργεί δίκτυο λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων 26 πρατηρίων στην Κροατία με το εμπορικό σήμα APIOS D.O.O και μερίδιο αγοράς 3%.

Η αξία της συναλλαγής διαμορφώθηκε σε Ευρώ 11,2 εκατ. περίπου.

Μαρούσι, 20 Ιανουαρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο